EstoniaEnglishRussian
ettevõttestasukohtkursusedküsimusedviited

Eesti on mereriik. Lisaks nn. suurele meresõidule on Eestis alati olnud ka väike meresõit. Tänapäevases tähenduses on selleks sõit väikelaevadega. Vastavalt Meresõiduohutuse seadusele on väikelaev veesõiduk, mis ei tegele majandustegevusega.

Viimastel aastakümnetel soikus Eesti väikelaevandus. Põhjuseks polnud mitte inimeste soovimatus merele minna. Õnneks näeme, et see sunnitud eemaletõrjutus ei ole suutnud muuta inimeste soovi minna tagasi mere juurde, muuta mereelu oma elustiiliks. Samas on aga kurb tõdeda, et ainult soovist on pahatihti vähe. Viimasel ajal on sagenenud õnnetusjuhtumid Eesti väikelaevadega. Üheks põhjuseks, miks need õnnetused juhtuvad, on teadmiste ja oskuste vähesus – ehk teisisõnu puudub väikelaevajuhtidele vajalik ettevalmistus.

Meri ei ole inimese vaenlane. Meri on tugev ja võrdne vastane inimesele ja tema väikelaevale. Merega peab arvestama, Teda peab tundma ja Temast aru saama. Ainult siis saab inimene koos oma väikelaevaga tunda mõnu nii tormisest kui ka vaiksest merest, vihmasest ja päikesepaistelisest ilmast.

Kõik see aga eeldab ettevalmistust – s.o. teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi ning –kogemusi. Sellest lähtuvalt näeme oma eesmärgina anda tulevastele ja praegustele väikelaevajuhtidele parimal Eestis saadaval tasemel väikelaevajuhi ettevalmistuse võimalust, kasutades selleks parimaid oma eriala õppejõude / instruktoreid / treenereid ja kaasaegseid tehnilisi vahendeid.

Samas aga teame, et ainult parimatest õpetajatest ei piisa parima tulemuse saavutamiseks. Eelkõige oleneb tulemus õppijast, tema suhtumisest ja eesmärkidest. Kui õppija eesmärgiks on väikelaevajuhile vajalike teadmiste, praktiliste oskuste ja –kogemuste omandamine, siis saame me teda aidata. Me suudame ette näidata vajalikud õppimise suunad ja kinnistada praktilised oskused parimate oma eriala spetsialistide käe all. Kõige selle tulemuseks on väikelaevajuht, kes ei ole uljas, aga on julge meresõitja. Tema julgus tuleneb teadmistest ja oskustest, teadmisest, et merel on tähtsaim inimelu ohutus, mis tagatakse väikelaeva õige tehnilise korrashoiu ja väikelaeva ning tehniliste vahendite õige kasutamise ja sellest tulenevalt keskkonna reostuse vältimise kaudu. Siit ka meie põhieesmärk tulevaste meresõitjate õpetamisel:

“TEADMISTE JA OSKUSTEGA PUHTALE MERELE !”


Saada meile küsimus...

SevenCat tagasiülespealehele